top of page

NAMAS JURGINŲ GATVĖJE

VIETA: Vilniaus rajonas, Lietuva

METAI: 2019

RODIKLIAI: Dviejų aukštų gyvenamasis namas  220 m2

bendrojo ploto

PROJEKTO AUTORIAI:  Arūnas Gardauskas, Dominykas Skudas 

STADIJA: Realizuojamas

Namas suprojektuotas atsižvelgiant į esamą reljefo peraukštėjimą ir prie jo prisitaikant. Pagrindinio įvažiavimo bei įėjimo zona numatyta aukštesnėje sklypo dalyje, o svetainės su terasa ir vidinio kiemo zona – žemesnėje. Dviejų aukštų namas su sutapdintais stogais projektuotas Vilniaus priemiestyje, naujai besiformuojančioje gyvenvietėje. Architektūra – lakoniška, akcentuojama tvarkinga dviejų susikertančių tūrių kompozicija. Pirmo aukšto tūris sklype komponuojamas vakarų kryptimi. Dėl reljefo žemėjimo į vakarus, kuriamas grindų perkritimas, kuris leidžia turėti aukštesnę svetainės-virtuvės erdvę. Antro aukšto tūris pasuktas gatvės kryptimi. Konsolės, atsiradusios dėl prastumtų tūrių, dengia terasas, taip sukuriant patrauklias lauko erdves. Komponuojant tūrius tokiu būdu, atsiranda natūralus atskyrimas nuo rytinėje sklypo dalyje esančio privažiavimo. Taip pat atskiriama ir patekimo į pastatą zona nuo rekreacinės, vidinio kiemo pusės, esančios vakaruose.

bottom of page